Nové Strašecí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktivity a zájmové činnosti


Aktivity a zájmové činnosti vedou v Domově Pohoda a Domově Oáza aktivizační pracovnice. Poskytují podporu klientům při skupinovém cvičení, ručních pracích, malování, společenském setkání při různých oslavách klientů, hudebních vystoupeních nebo při organizaci výletů, her, tanečních a jiných akcích.


Domov pravidelně pořádá:

 • V jarním a letním období:  sportovní hry,  posezení s trampskými písničkami nebo dechovkou, organizuje výlety na různé akce.
 • V zimním období :  Různá setkáni v teple a pohodě v příjemně vybavených prostorách dvou kluboven.  Od roku 2009 se v plesové sezóně koná „ Ples seniorů " s hudbou, tancem, tombolou a překvapením.


Klientům je k dispozici Reminiscenční zahrada. V rozlehlé zahradě mohou klienti pečovat o vlastní záhonek. Mezi oblíbené činnosti patří výlety, zahradní posezení s hudbou, opékání vuřtů, účast na sportovních akcích jiných domovů, návštěvy kulturních akcí města, muzea.


Aktivity a odpočinek – poskytujeme

 • Kondiční rehabilitaci – individuální cvičení na lůžku, nácvik chůze, nácvik sebeobsluhy, skupinové cvičení , odbornou fyzioterapii – rehabilitaci).
 • Mozkový trénink – trénování paměti  formou her a učení pod vedením odborného pracovníka.
 • Individuální aktivizační terapii v rámci konceptu SET  (terapie sebeudržení)
 • Společné, zábavné pečení a vaření spojené s následnou konzumací.
 • Zahrádkářskou činnost v rozlehlé Reminiscenční zahradě s vlastními květinovými záhonky, skleníkem.
 • Ergoterapii  – ruční práce, malování, šití.
 • Muzikoterapii a relaxaci hudbou, včetně terapie pomocí tibetských misek
 • Katolické mše svaté a možnost individuálního kontaktu s farářem místní římskokatolické farnosti.
 • Dostatek mediálních informací formou pravidelně odebíraného tisku, vlastního domácího časopisu pro větší informovanost klientů  a  schůzek s vedením domova.
 • Doprovod při návštěvě  města, kulturních zařízení, úřadů, obchodů, kostela.
 • Doprovod při procházkách po okolí nebo v zahradě.
 • Výlety, zahradní posezení s hudbou, grilování, účast na sportovních akcích jiných zařízení, návštěvy výstav a kulturních akcí města, návštěvy městského  muzea s pěkným pravidelným programem
 • Domov Pohoda a Domov Oáza navštěvují 4  dobrovolníci, kteří nabízejí podporu při zábavných a společenských činnostech a aktivitách.
 • Pořádáme sportovní hry, taneční odpoledne, oslavy svátků a narozenin, besedy na různá témata, oslavy křesťanských svátků, výstavy ručních prací.

 
Speciální nabídka

 • Osobní návštěvy faráře Římskokatolické farnosti přímo v Domově Pohoda a Domově Oáza, nebo návštěva  klienta v kostele. Jednou měsíčně je v Domově seniorů bohoslužba, kterou slouží Mgr. Martin Janata. Bohoslužby se konají v multifunkční místnosti Domova Pohoda a jsou  přístupné i občanům města
 • Perličkové koupele dvakrát týdně v hydromasážní vaně (zajišťuje odborný pracovník)
 • Samostatné pečení a vaření
 • Taneční aktivity
 • Relaxace s dobrovolnicí


Další zajímavé informace

 • Jedenkrát za čtvrt roku je vydáván časopis - „Novinky z našeho Domova“
 • Každý měsíc se koná setkání ředitelky Domova seniorů a kmenových pracovníků s obyvateli domova
 • .........