Nové Strašecí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Poslání domova, zásady


Domov seniorů Nové Strašecí

zřizovatel Středočeský kraj

Posláním Domova seniorů Nové Strašecí je zajistit seniorům, kteří nemohou z určitých příčin pobývat v domácím prostředí (pro ztížené pohybové schopnosti, zhoršené vidění nebo pro těžké chronické onemocnění omezující samostatnost a soběstačnost),  kvalitní a běžný způsob života s ohledem na jejich individuální možnosti. Pracovníci  vytvářejí pro obyvatele domova  podmínky  k  jejich samostatnosti, soukromí, ale i kontaktu se společností.

Cílem poskytované služby našeho domova je :

 • běžný a hodnotný život seniorů podle jejich zvyklostí
 • schopnost co nejdéle trvajícího samostatného pohybu a sebepéče
 • soukromí seniorů
 • udržení vztahu s okolní společností

Zásady pracovníků domova:

 • podpora seniorů v soběstačnosti
 • individuální přístup ke klientům ze strany všech pracovníků domova 
 • udržování  kontaktů se společností
 • zachování lidské důstojnosti, respektování lidských právsvobod


 

Domov je určen pro seniory:

 • seniory nad 65 let, (přednostně ze Středočeského kraje) vyžadující určitou pomoc nebo podporu v běžných životních činnostech
 • seniory nad 65 let  (přednostně ze Středočeského kraje)  s poruchou hybnosti (od lehké po těžkou nepohyblivost)
 • seniory nad 65 let (přednostně ze Středočeského kraje), vyžadující nepřetržitou odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči (péče nemá charakter nemocničního ošetřovatelství)
 • pro osoby mladší 65 let (dolní hranicí je 60 let) (přednostně ze Středočeského kraje), vyžadující podporu nebo pomoc v běžných lidských činnostech, s poruchou hybnosti nebo potřebou ošetřovatelské péče

 


 Poskytujeme: 

 • Bydlení v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s možností zamykání a vybavení vlastním nábytkem a televizí (možnost využití společné digitalizované televizní antény – bezplatně)
 • Celodenní stravování 4x denně (včetně diety diabetické a žlučníkové a 2.večeře diabetické)
 • Zdravotní péči zajišťuje 2x týdně praktický lékař, lékař specialista (psychiatr).
 • Ošetřovatelskou činnost, která je zajištěna kvalifikovaným zdravotnickým personálem po dobu 24 hodin, systémem primárních sester
 • Úklid pokoje a  příslušenství je prováděn pracovnicí pro úklid (klient si může provádět úklid i sám.)
 • Péči o prádlo osobní i ložní zajišťuje domov vlastní prádelnou, žehlírnou i opravou prádla
 • Ve vzdálenosti 100 m od Domova seniorů je poliklinika s odbornými lékařskými ambulancemi, lékárnou a zdravotnickými potřebami.
 • Podle stupně závislosti na druhých osobách je poskytována podpora a pomoc v běžných denních činnostech (oblékání, umývání, stravování, pohyb, psychická aktivita) kvalifikovanými pracovníky přímé péče.
 • Individuální přístup ke klientům je zajištěn systémem tzv. klíčových (osobních) pracovníků.
 • Každý senior má svého klíčového pracovníka k individuální podpoře v denních činnostech a při poskytování dalších služeb.


Kdo je klíčový pracovník:

 • Jedná se o pracovníka, kterého si senior vybere podle vzájemných sympatií a ten mu pak poskytuje podporu nebo pomoc, v tom, aby senior mohl žít svůj život alespoň zčásti tak, jako by byl ve svém vlastním domácím prostředí.

 

. .